Non-Faculty Members

Non-Teaching Staff Details

Sl. No. Name Designation Date of Joining
1 Sri. Asis Kumar Basak Head Clerk 20-11-1982
2 Sri. Ashok Kr. Sanyal Cashier 02-12-1982
3 Sri. Goutam Das Library Clerk 20-11-1982
4 Sri. Sushanta Kr. Roy Typist / Clerk 02-12-1982
5 Sri. Biplab Kr. Mitra Clerk 22-11-1982
6 Sri. Prosanta Kr. Sarkar Clerk 17-08-1999
7 Sri. Debashis Acharjee Office Bearer 20-11-1982
8 Sri. Debabrata Sarkar Office Bearer 11-02-1985
9 Sri. Dilip Kr. Majumder Durwan 01-09-1982
10 Sri. Shyam Karmakar Guard 01-07-2000
11 Smt. Kamala Datta Lady Attendant 17-08-1999
12 Sri. Prafullya Kr. Basak Lab. Attendant (Chemistry) 31-05-2000
13 Smt. Ila Sarkar (Malakar) Lab. Attendant (Physics) 31-05-2000
14 Sri. Dwipen Sarkar Lab. Attendant (Botany) 24-09-2010
15 Sri. Sudeb Saha Lab. Attendant (Geography) 24-09-2010
16 Sri. Akhil Soren Lab. Attendant (Chemistry) 24-09-2010
17 Sri. Sayon Roy Librarian 14-12-2016

Casual Staff Details

Sl. No. Name Sl. No. Name
1 Shri. Parimal Karmakar 2 Shri. Sanjit Saha
3 Shri. Gopal Chakladar 4 Shri. Sudam Chandra Ghosh
5 Shri. Robin Sarkar 6 Shri. Bapi Saha
7 Shri. Dabasish Raha 8 Shri. Shyamal Tudu
9 Smt. Champa Basfore 10 Shri. Shankar Basfore
11 Shri. Anup Roy 12 Shri. Rajjak Miah
13 Shri. Mrityunjoy Chakraborty 14 Shri. Samir Saha
15 Shri. Dhiman Chakraborty 16 Shri. Nirmal Mallik
17 Shri. Tapas Mondal 18 Shri. Rupsar Debsingha